Een leuk en leerzaam kennis- en geheugenspel over alles wat
de winter ons te bieden heeft.