Weer of geen weer, een leuk en leerzaam kennis- en geheugenspel
om voor 'warm te lopen'.