Een memoquiz spel dat stilstaat bij het vluchtige begrip 'tijd'.