De Kalenderquiz 2015 staat garant voor 365 dagen plezier!
Elke dag wordt u herinnerd aan vier historische gebeurtenissen
en uitgedaagd ze te koppelen aan de 4 juiste jaartallen.