Nova Carta is een spellen-
producent en uitgever, met
een sterk specialisme in
vraag- en antwoordspellen.

Vanaf het allereerste product,
Spel van het Jaar 1993, staat
Nova Carta bekend om haar
jaaroverzichtspellen, waarvan
in 2007 voor het eerst een
DVD-versie is verschenen.

Creativiteit, kwaliteit en
innovatie zijn de drie pijlers waarop het bedrijf rust. Door
uitsluitend met de beste spel-
auteurs, productiepartners en
leveranciers samen te werken
kan Nova Carta nu al bijna
twintig jaar vernieuwende
spellen creeëren.


Voor een uitgebreider verhaal
over de ontstaansgeschiedenis
van Nova Carta verwijzen we u
graag door naar de HONG site
(Historisch Overzicht Neder-
landse Gezelschapsspellen):